oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 6

-A BERITA-0 views

SUKABUMI,MPI-Poé harita ngarupakeun poé anu karasa pangbagjana keur Raja Munding Wangi. Rada tanginas raja hudangna. Isuk-isuk kénéh Raja Munding Wangi geus diuk gagah dina singasana. Haténa teu sabar hayang geura ngadéngé béja hasil gawé Patih Térong Péot ka karajaan Pangkung Ageung. Raja nitahan carik keur manggil rombongan anu ditugaskeun ka karajaan Pangkung Ageung kamarina. Teu lila Patih Térong Péot gura-giru datang. Sanggeus tapak deku terus nyembah tanda hormat ka raja patih Térong Péot sila mani teteg pinuh ku kayakinan diri. Paromana marahmay. Sanggeus sajongjonan patih Térong Péot narik ambekan. Rada jero méméh cumarita ka raja. Sanggeus ngarasa siap, derekdek wé dicaritakeun kumaha hasil gawéna ka karajaan Pangkung Ageung téh. Raja Munding Wangi ngadéngékeun carita patih Térong Péot mani sumanget. Panonna teu kiceup-kiceup.

Raja bungah waktu ngadéngé lamaranana ditarima. Seurina mani ngahahah, lumayan rada lila. Sanggeus ngarasa puas, raja muji kana gawé patih Déwata Cengkar Buwana alias patih Terong Péot. Sababaraha kali raja méré jempol ka Patih Térong Péot. Patih Terong Péot atuh narimakeun ku nyembah pujian raja. Teu kaitung éta jempol raja sabaraha kali muji patih Térong Péot.

Sakeudeung ogé ari béja mah nepi ka suklak-sikluk. Mun kiwari mah meureun béja raja rék kawin deui téh pada ngagosipkeun. Utamana dina riungan awéwé. Kabeh oge mangkarunyakeun ka permaésuri Intan Déwata jeung Déwi Kadita. Balaréa oge jadi nyaho sanajan dina carita loba anu ngabumbuan.

Dina mangsa haté raja boga kabungah, loba anu ngamangpaatkeun kabungah raja. Nyaéta lamun ayeuna mah kasebut tukang lélétak. Ngamangpaatkeun kaayaan keur kauuntungan pribadina. Jul-jol manggihan. Aya anu langsung ka raja, ogé aya anu ka patih Térong Péot. lolobana pura-pura nyumbang keur hajat raja, padahal manéhna ngirong kauntungan ti anu séjén. Lolobana ngirong kana jabatanana supaya naék.

Ngadéngé béja raja rék kawin deui, mimitina mah permaésuri Intan Déwata sedih. Tapi kadieunakeun mah jadi kebal. Atuda percumah, ngalawan teu bisa, protes ogé hasilna bakal kuciwa. Anu tungtungna mah pasrah jeung masrahkeun diri kumaha bréhna wé. Sanajan anakna, Déwi Kadita mangkarunyakeun gé da kumaha, moal bisa ngahalangan anu jadi bapana. Cenah anu bégér mah ngadadak jadi torék ceulina bakal teu narima papatah batur.

Jodo, pati, bagja, jeung cilaka mah urusan Nu Maha Kawasa. Jodo Déwi Mutiara katakdirkeun ka raja Munding Wangi. Ku Ngadahupna raja Munding Wangi ka Déwi Mutiara , ti karajaan Pangkung Ageung, raja Munding Wangi ngayakeun kariaan rongkah. Lilana tujuh poé tujuh peuting. Ngungkabkeun kabungah. Sagala kabisa balaréa dipintonkeun. Nempokeun kabungah téh lain bohong. Leuwih rongkah basa harita kariaan kawin munggaran jeung permaésuri Intan Déwata.

Kana sagala rupa anu dipilampah ku rajana, balaréa mah adem-adem waé. Raja mah lumrah rék kitu rek kieu oge. Tapi aya ogé anu mangnyerikeun mah. Tapi da teu bisa kukumaha dalah raja anu nyieun alpukahna.Tungtungna mah milu aub wé kana sagala rupa anu dipintonkeun ya karajaan.

Haté ngarakacak lain ukur karandapan ku Déwi Kadita. Tapi Karasa ogé ku Ragil Pamungkas, Kundang Rebing jeung aki-nini pangasuh. Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing kungsi nepikeun kahoncéwang haténa ngeunaan sikepna ka Déwi Kadita. Ngutarakeun kumaha harita basa ka Pangkung Ageung. Tapi Déwi Kadita hormat kanu jadi bapa. Sanajan kitu ogé bapa mah tungul darajat. Ari indungna, nyaéta permaésuri Intan Dewata, geus ngantep. Kumaha bréhna.

Teu karasa ti harita basa keur ramé raja kawin téh geus sapuluh taun. Tina hasil ngadahupna Raja Munding Wangi ka Déwi Mutiara nyaéta boga anak lalaki anu dipikahayang téa. Budakna kasép tur gagah. Dedeg pangadegna sakumaha kahayang raja. Keur nempokeun kabungah, éta budak sina diajar sagala rupa anu aya patula patalina jeung kumaha carana ngurus karajaan. Cindekna disiapkeun keur jadi raja. Elmuna ditumplekeun ka anakna. Harepan Raja Munding Wangi sangkan Pajajaran leuwih maju kahareupna tibatan ayeuna.

Raja Munding Wangi teu bisa nyumputkeun kabungahna. Anakna diogo. Ti leuleutik dinangna-dinéngné. Kusabab meureun ngarasa diogo, atuh kalakuanana ogé sakapeung sok mahiwal. Sok musingkeun. Tapi euweuh anu wani nyaram. Dirojong sgala kahayangna, sanajan teu ilahar. Nyaho anu jadi adina diistimewakeun, Déwi Kadita mah teu miroséa. Sabab ti mimiti ogé geus ngarasakeun asa dipilih kasihkeun. Jadi dianggap biasa waé. Matak teu loba patanya jeung adina ogé, teu pati conggah.
.
Ngarasa poisisina ayeuna nguntungkeun, Déwi Mutiara boga ambisi ngeunaan anakna. Anakna hayang jadi raja Pajajaran. Emang geus disiapkeun ku raja Munding Wangi ogé. Tapi posisi Déwi Kadita jeung permaésuri, ku Déwi Mutiara teu bisa dianggap lumayan. Lamun raja mangkat téh manéhna ngabogaan hak keur ngagantikeun raja Munding Wangi. Inget ka dinya Déwi Mutiara mikiran kumaha carana sangkan anakna jadi raja kalayan euweuh hahalang ti lanceukna, nyaeta Déwi Kadita.

Kusabab nyaho kana ayana hahalang anu ceuk manéhna mah kaasup beurat, nyaéta ayana Déwi Kadita, Déwi Mutiara ngabogaan patékadan goreng, nyaéta arék usaha satékah polah supaya bisa nyingkirkeun Déwi Kadita ti luangna jadi ratu Pajajaran. Kumaha wé carana. Dirarancang ku manéhna ti jalan anu lemes nepika jalan anu kasar. Kanyaah anu jadi salakina ka anakna, arék dimangpaatkeun keur kauntungan diri jeung kaluargana. Tujuanana mah Déwi Kadita jeung permaesuri Intan Déwata sina diusir ti karaton.

( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed