oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 7

-A BERITA-3 views

SUKABUMI,MPI-Salila cicing di karaton Pajajaran, niténan kaayaan kahirupan karajaan katut rahayatna, Déwi Mutiara bisa nyieun kacindekan, yén Déwi Kadita salah saurang anu dipikaresep ku balaréa. Balaréa hormat ka Déwi Kadita kusabab tingkah paripolahna anu mémang pikaresepeun. Soméah tur henteu gumedé. Ari ménak mah pantés lamun guménak téh, Déwi Kadita mah henteu kitu. Basajan jiga rahayat biasa. Jauh tina nempokeun yén manéhna téh putri karajaan. Sapopoéna, Déwi Kadita campur gaul jiga balaréa umumna. Nu bisa ngabédakeun téh ngan dina raksukan sarta rarangkén anu dipakéna.

Lamun indit-inditan ka mana waé, Déwi Kadita pada ngahayap. Tingsolongkrong mikeun leungeun. Mani teu kaur leumpang. Komo wanoja-wanoja tanggung mah resepna téh ngabring-ngabring Déwi Kadita. Déwi Kadita teu ngarasa kaganggu. Malahan mah resepeun pisan.

Anu jajaka kitu deui. Sok aratoheun lamun kabeneran nempo Déwi Kadita liwat téh. Tapi tara daék culangung, nempo bari bungah ti kajauhan. Ari jajaka tanggung mah sok silih suntrungkeun. Terus nyumput bari ngintip.

Ngan rada béda téh awéwé anu nyiram. Sok nyiduhan ti kajauhan. Majarkeun téh lamun boga anak awéwé hayang jiga Déwi Kadita. Mun lalaki ogé pasti kasép cenah. Pokona lamun Déwi Kadita lalar liwat, jadi hiburan keur balaréa mah. Kareueus, kaajrih, kasono ngahiji pagaliwota dina haté balaréa.

Déwi Mutiara engeuh yén Déwi Kadita bisa jadi hahalang pikeun anakna ngahontal kalungguhan raja Pajajaran. Panghalang anu teu bisa dianggap réméh. Panghalang anu kacida beuratna. Matakan Déwi Mutiara nganggap yén manéhna kudu mimiti mikiran kumaha carana keur nyingkirkeun Déwi Kadita. Ulah nepika isuk jaganing pagéto bisi kaduhung sabab cicingeun teuing.

Harita raja keur sukabungah jeung anakna. Gegelutan élég-élégan. Raja pura-pura kateunggeul terus ngagolér. Anakna ngagabrug bari ngupahan. Nempo salakina keur sukabungah jeung anakna, Dewi Mutiara nganggap ieu wanci nu mustari keur ngebrehkeun kahariwang haténa ngeunaan anakna.

“Tong luhur-luhur teuing dipasihan elmuna kakang prabu”
“Ih puguh meungpeung leutik. Otakna masih kénéh éncér. Pan béda lamun diajar geus kolot mah téréh poho. Tempo geura anak urang mani calakan”.
“Kanggo naon atuh éta diajar tarung kitu?”
“Raja mah kudu bisa gelut. Ulah éléh ku musuhna. Kudu sakti mandraguna. Kudu sagala bisa”.
“Nya upami jantén raja, upami henteu?”
”Maksud Dewi naon?”
“Nya pan aya kénéh Déwi Kadita anu gaduh hak jadi ratu”

Panon raja Munding Wangi muncereng. Ti mimiti ogé geus teu yakin yén lamun awéwé jadi raja, Pajajaran bakal leuwih maju. Matak kawin jeung Déwi Mutiara ogé bakating ku hayang boga anak lalaki. Moal salempang bisa jadi gaganti keur jadi raja.

“Teu yakin awéwé bisa ngayonan balai anu tumiba kana kaayaan karajaan anu sakitu beuratna. Awéwé mah cukup ngurus budak”
”Tapi ari jalmi mah sanaos kirang mampuh ogé ari kana kalungguhan mah, komo deui ieu kalungguhan di karajaan Pajajaran, pasti seueur nu ngirong”.
“Maksudna Déwi Kadita?”
“Rupina kitu. Hapunten ieu mah, saupamina kakang prabu mangkat, da keukeuh panginten anu hakna heula méméh ka anak urang ogé”
“Matakan dilatih ti leuleutik ogé sina bisa nyanghareupan sagala tangtangan”.
“Sakedahna mah ulah dugika parebut heula jeung anu jadi lanceukna”.
“Jauh keneh, kakara salapan tauh anak urang”.
“Kumaha upami Déwi Kadita dipaparin kalungguhan di kademangan kakang prabu?”
Ah sarua rék di kademangan ogé ari awéwé mah can waktuna mingpin”.
“Rupina kedah ti ayeuna kakang prabu ngemut. Bilih telat”.

Raja Munding Wangi ngarénghap. Rada jero. Kapikiran ku manéhna oge yén kalungguhanana bisa jadi rebutan antara Déwi Kadita jeung anak lalakina. Tapi can waktuna mikir ka dinya mah. Masih kénéh jauh. Tujuh taun deui karaka pantes.

“Sakedahna mah ti ayeuna dipisahkeun. Maksadna dipasihan hancengan, mumpung kakang prabu jumeneng kénéh”
“Ari dipisahkeun ti ayeuna mah kurang panuju. Jiga ngusir ka Déwi Kadita”.

Jawaban raja Munding Wangi keur Déwi Mutiara mah nguciwakeun. Kahayangna mah raja Munding Wangi téh ngusir Déwi Kadita ti karaton. Lamun kitu kakara haténa tenang. Geus nyaho raja Munding Wangi teu panuju ngusir Déwi Kadita, Déwi Mutiara rék neangan jalan deui sangkan Déwi Kadita indit ti karaton Pajajaran.

( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed