oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 9

-A BERITA-1 views

SUKABUMI,MPI-Pajajaran gujrud. Béja yén aya jelema ti Pangkung Ageung rék ngajajawat katéwak. Lolobana mupuas jeung nganggap bodo. Piraku beuki ka nini-nini. Pédah éta meureun bajuna jiga baju Déwi Kadita. Kabéh nu ngawangkongkeun kajadian éta ditungtungan ku akey-akeyan. Keur balaréa mah jadi hiburan.

Pada muji kana kawani Ragil Pamungkad jeung Kundang Rebing. Sabab éta jelema baragajul ku balad Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing bisa katéwak. Kabéh gé nyebutkeun ilahar lamun dibonggolan. Alus kénéh nepika aduy mah. Beungeutna bengep. Biwirna jeding. Tina irung ngucur getih. Tarangna benjol. Sirahna pada nyuntrungkeun. Pada najong. Pada nyiduhan. Cindekna pada ngakaya.

Sanggeus teu walakaya, éta jalma ditalian tuluy diabring-abring maksudna rék dibikeun ka patih Térong Péot. Sabab salila ieu lamun aya kariweuhan jiga gelut jeung sajabana, sok dibébérés ku patih Térong Péot. Kabéh pasualan biasana bérés roés. Matakan patih nu hiji ieu dipikaajrih ku balaréa.

Nu ngabring-ngabring keur meleng, bakating ku ambek jeung kebek ku kabungah, jelema baragajul nu katéwak ujug-ujug ngagoak. Aya anu maéhan ditumbak ti kajauhan. Parat kana dadana. Sakali kusek. Kabéh reuwas. Euweuh anu nyangka bakal pikieueun.

Atuh harita kénéh oge béja patalépa ti biwir ka biwir. Jadi bahan wangkongan balaréa. Tungtungna nepi ka karajaan. Salah saurang nu jaga nepikeun béja ka patih Térong Péot..

Kusabab nyebut-nyebut karajaan Pangkung Ageung, Déwi Mutiara asa diwiwirang. Manéhna teu suka. Kahurmatan Pangkung Ageung kudu dijaga. Anu ngaruksak ngaran karajaanana moal diantep. Arék disusud nepika atra, jelas bener salahna.

Déwi Mutiara nungtut anu maéhan urang Pangkung Ageung kudu dihukum. Di Pangkung Ageung cing saha anu ngaruksak ngaran jeung kahurmatan karajaan bakal dihukum beurat. Éta kasalahan anu teu bisa dianggap énténg. Kasalahan anu seurieus.

Kusaban Déwi Mutiara ngadoni ka Raja Munding Wangi, raja maréntahkeun patih Térong Péot keur nalungtik ieu perkara. Paréntahna teges tandes. Kudu diguar nepika jero-jerona. Ulah nepika ngabalukarkeun pegatna duduluran Pajajaran jeung Pangkung Ageung.

Ulah nepika ngerakeun Pajajaran. Jelema teu boga salah dihukum. Dipaéhan. Keur naon aya baléwatangan. Kusabab ieu titah raja, patih Térong Péot teu bisa ngalalaworakeun. Kudu nepika ngérécék katempo dadasar jeung kasang tukangna.

Patih Térong Péot ngumpulkeun saksi-saksi anu bisa dipercaya. Kabéh nyebutkeun yén éta jelema ditalian diabring-abring ku Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing. Ari soal anu maéhan mah teu apaleun. Ujug-ujug ngagoak tuluy paéh. Paeh kusabab éta tumbak pas kana jajantungna.

Patih Térong Péot ngarencanakeun ngagero Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing. Dititah datang ka istana rék dipariksa di rohangan anu biasa keur ngabébérés urusan kariweuhan. Rohanganana teu jauh ti pendopo agung karajaan. Rohangan éta kawéntar geueuman. Sakur anu digero ka dinya, euweuh anu henteu gimir.

Lamun kabuktian Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing maéhan éta jelema baragajul, bisa dihukum pancung. Teu énténg éta hukuman téh. Sabab geus wani-wani ngilangkeun nyawa batur. Jaba éta jelema ti karajaan Pagkung Ageung, karajaan anu keur moyan sabab putrina jadi garwa raja Pajajaran.

Ngadéngé béja yén sobatna digero ku patih Térong Péot, Déwi Kadita ngarasa sedih. Komo ngadéngé sobatna dituduh maéhan jalma baragajul. Padahan Déwi Kadita nyaho yén sobatna teu salah. Malahan mah kaasup pagawéan satria. Nanjeurkeun bebeneran. Dewi Kadita tadina rék ngomong ka raja Munding Wangi. Rék ngaboretekeun naon anu sabénérna matak kajadian kitu téh. Tapi Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing nyaram. Ulah nepika kasangtukang sabenerna nyahoeun raja. Bisi diputer balikeun ku Dewi Mutiara. Keun wé cenah soal kieu mah rék disanghareupan ku duaan.

Sabalikna Déwi Mutiara ngagosok raja supaya ngahukum Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing. Sabab numutkeun manéhna mah geus nyata-nyata anu néwak tuluy ngagebugan urang Pangkung Ageung téh nyaéta jelema duaan.

Kukituna, Patih Térong Péot jangji rék manggil Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ka istana isukan. Rék dipariksa. Ditanya carita anu sabenerna. Lamun bener Ragil Pamungkas salamet, tapi lamun salah wayahna wé beuheungna kudu diteukteuk.
( Hanca )
Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed