oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 10

-A BERITA-4 views

SUKABUMI,MPI-Isuk-isuk langit béngras, beresih pulas bulao ngora. Panon poé moncorong ti beulah wétan teu kahalangan aling-aling. Angin ngadalingding mawa kaayaan jadi seger pisan. Sora domba, hayam, éntog, ramé ménta jatah nyatu isuk. Méméh indit nepungan patih Térong Péot, Ragil Pamungkas maraban ingon-ingon heula. Hésé rék ngaléngkah téh sabab si empus ngan ngulincer ngalendotan waé kana bitisna bari éong-éongan. Sanggeus diparab, kabehahana biasana répéh.

Ema pangasuh nyadiakeun mumuluk. Sangu jeung beuleum cau nangka mengkel ditutug dina dulang. Kusabab arék nyanghareupan masalah anu kawilang gedé, jatahna dilobaan. Nginumna dibéré cai enteh maké gula kawung. Ambéh seger cénghar tur otak éncér. Kudu ngajawab naon anu ditanyakeun patih Térong Péot. Ulah nepika salah atawa balakbak-belekbek. Sabab lamun tisolédat létah bakal jadi mamala.

Ti peuting mula méméh saré, ema pangasuh ngagelendut Ragil Pamungkas ngagedéan haténa. Kududu boga kayakinan yén anu bener moal pahili. Asal kudu jujur saujratna ditepikeun naon anu urang nyaho. Ngan tetep kudu waspada. Sabab loba jalma hayang nyilakakeun batur keur kauntunganana sorangan. Kudu ati-ati. Kudu awas kana ringkah paripolah batur. Keur kieu mah ulah meléng.

Ragil Pamungkas teu gimir sabab teu ngarasa salah. Tapi kusabab ieu réka perdaya ti Déwi Mutiara, manéhna ogé kudu ati-ati. Reueus boga indung jiga ema pangasuh, sabab méré dadasar kana bebeneran.

Sakuduna mah Ragil Pamungkas katut Kundang Rebing meunang pamuji ti gegedén karajaan. Manéhna geus hasil ngabéla kahurmatan putri raja. Tapi sanajan kitu, rusiah ieu teu bisa dibolékérkeun kitu waé. Sabab Ragil sadar keur nyanghareupan awéwé anu pangaruhna ka raja cukup gedé.

Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing geus saged. Baju dipilih anu beresih tur alus kénéh. Kudu nempokeun dedeg pangadeg anu bisa dihargaan ku batur. Kitu pesen ema pangasuh. Diwaro kusabab karasa nyaahna anu jadi indung ka anu jadi anakna. Malahan kanyaan ema pangasuh katempona ka saha waé. Kaasup ka Déwi Kadita jeung Kundang Rebing. Duanana geus dianggap anak pituin.

Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing indit nyumponan panggero patih Térong Péot. Haténa tenang. Malahan mah Kundang Rebing ngajak ocon sagala. Alus jadi kabawakeun bungah. Teu lila nepi ka anu dituju. Patih Térong Péot can katempo datang. Duanana nungguan kalayan sabar.

Ragil Pamungkas jangji arék ngajelaskeun runtuyan kajadianana. Tapi soal Déwi Mutiara kalibet dina soal ieu mah moal diguar. Bisi amuratél ka mana karep anu tungtungna bisa ngajiret sorangan. Teu lila patih Terong Peot datang. Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing di titah asup terus diuk pahareup-hareup jeung patih Térong Péot.

“Geuning maranéh nyaho aya jelema rék ngajajawat ema pangasuh?”
“Hapunten gusti. Nyanggakeun sembah pangabaktos. Teu pisan-pisan gusti patih, sim kuring sareng balad-balad nuju latihan kanuragan. Sim kuring saparakanca nedunan titah gusti patih yén sakur rahayat Pajajaran kudu gedé wawanén tur jajatén”.
“Heueuh alus. Teruskeun éta mah. Bisi urang nyanghareupan peperangan jeung karajaan séjén. Maranéh geus siap”.
“Tangtos gusti patih. Tah nuju harita kuring saparakanca nuju Latihan téh, katinggali aya jalmi mangku istri dicandak kabur. Atuh sadayana ogé janten panasaran, teras sadayana ngudag ka mana éta jalma nyandak istri kabaya héjo tadi. Nya sim kuring saparakanca bari ngintip”.
“Terus ku maranéh dibonggolan nyah?”
“Henteu pisan-pisan gusti patih. Kuring sareng balad-balad teu wantun nyaketan. Da bilih anu bobogohan”.
“Heueuh alus. Naha maké dibonggolan ku maranéh?”
“Éta mah saparantos ngadangu aya anu ngagoak nyuhunkeun tulung. Nembé kuring ngepung éta jalma. Pek téh ema pangasuh badé dijajawat. Atuh barudak téh teu kedah dipiwarang oge tos langsung wé melaan ema pangasuh. Itu ngalawan, matak ku balad-balad kuring dibonggolan. Dianggo Latihan”.
“Tuluy kumaha?”
“Saterasna ditalian , diarak badé dipasihkeun ka gusti patih. Éh ari di tengah jalan, ujug-ujug ngagoak. Geuning tumbak parat kana jajantungna. Langsung kusek. Tah kitu gusti patih”.
“Éta tumbak ti mana?”
“Dongkapna ti payun”
“Lain ku maraneh?”
“Sadayana balad abdi mah nyandak ogé poponggol sapertos biasa latihan kanuragan”.
“Teu bohong manéh?”
“Teu pisan-pisan gusti patih”
“Daék burut kuring mah”.
“Kos nu ngeunah wé burut téh. Ari manéh naon waé Ceuli Rebing”.
“Kundang Rebing abdi mah”
“Heueuh sarua wé”.
“Kuring mah anak bawang Ragil Pamungkas gusti patih”.
“Jadi ti mana éta tumbak téh jolna?”
“Ti payun gusti patih. Pan kuring saparakanca mah ngabring-ngabring. Da éta mani pas kana jajantungna”.

Patih Térong Péot unggut-unggutan. Percaya ka anu ditepikeun sacéréwélna ku Ragil Pamungkas. Dina pikiranana asup akal jeung barudak kitu moal bohong. Terus sanggeus dipariksa tumbakna, bener yén tumbak kieu biasana dipaké ku urang Pangkung Ageung. Tumbak kieu teu biasa dipaké ku urang Pajajaran. Kusabab kitu, patih Térong Péot teu boga alesan keur ngahukum Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing. Patih Térong Péot ngaleupaskeun Ragil Pamungkasi jeung baladna. Tapi méméh bubar patih Térong Péot omat-omat kajadian jiga kitu ulah nepika karandapan deui. Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing nyanggupan.

Ngadéngé yén Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing dibébaskeun patih Térong Péot, Dewi Mutiara bangkenu teu puas. Tapi sahenteuna manéhna jadi nyaho yén Déwi Kadita dibantuan ku balad-baladna. Keur nuluykeun rarancangna, Déwi Mutiara muter uteukna mikiran jalan séjén keur nyilakakeun Déwi Kadita.
( Hanca )
Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed