oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 12

-A BERITA-4 views

SUKABUMI,MPI-Nini-nini dukun tenung anu dititah nyantét Déwi Kadita téh ngarana Lambéh Kalingking. Cenah umurna leuwih ti saratus taun. Awakna geus bengkung. Tapi lamun leumpang leceng, tarik. Teu bisa antaré. Dedeg pangadeg jeung paromana sakapeung katempo geulis luis, sakapeung katempo goréng patut pisieuneun. Katempo luis lamun geus meunang mangsa. Lamun katempo pisieuneun, keur néangan mangsa.

Imahna sisi leuweung mencil euweuh baturna. Hareupeun imahna aya tangkal kalapa puyuh beureum. Geus rada jangkung. Tapi masih kénéh kawilang handap da buahna masih kénéh bisa diajul ku gantar. Dina tangkal kalapa pinuh ku hileud bulu belang koneng rutey nepika balukang panghandapna.

Imahna leutik da ukur hirup keur soranganeun. Hateupna ku eurih jiga geus lila teu diganti. Bilikna barolong kohok kusabab awina urut méotan. Cakueum ku tara diurus. Da meureun keur nini-nini ieuh. Ari dapurna pinuh ku suluh. Lolobana pangpung garing meunang mulungan. Diéntép dina para seuneu. Di handapna hawu raméték ku beubeuleuman luhureun catang tara diberesihan.

Nini Lambéh Kalingking jawara santét. Kawéntar ka mana-mana. Jul-jol anu ménta tulung. Kabéh diladangan kalayan puas haténa. Rupa-rupa alesanana ménta tulung ka Nini Lambéh Kalingking, ti mulai urusan jodo nepika dengdem. Lolobana urusan dengdem.

Keur anu pondok pikiran mah santét téh bisa dipaké nyerang musuh ti kajauhan. Musuh moal nyahoeun. Lolobanaa musuh meléng tina serangan santét. Nyaho-nyaho geus gering terus paéh. Tapi teu kabéh santét nepika paéh, aya ogé anu ku panyakitna diganggayong.

Biasana santét ngagunakeun buuk, gambar rupa, bonéka, menyan, rupa2 kembang, ditambah mémérangan lamun keur pesenan Déwi Mutiara mah. Kacipta mémérangan dikirim ka awak anu keur méléng maké cukang lantaran sétan, nya biasana lamun teu kuat bébénténg mah bisa jebol.

Keur nini Lambéh Kalingking mah pesenan santét ti Déwi Mutiara kawilang énténg. Éta mah ngarana santét bilatung tilu welas. Ngakibatkeun panyakit ateul, borok anu jiih keur jalma anu dituju. Lamun karasa nyeri atawa ateul pék digaro atawa digacak, éta panyakit mingkin ngalobaan. Amuratel ateulna moal katahan, sabab anu dikirimna sabangsa mémérangan jiga mérang awi, daun pulus jeung sajabana.

Cara lemes model kieu nyerang musuh loba digunakeun. Umumna lamun hayang rerencepan teu kanyahoan. Tapi hasilna saluyu jeung anu dipikahayang.

Santét hésé dibuktikeun. Sabab ngagunakeun elmu batin. Teu kaciri ku mata buncelik. Jaba teu réa jalma anu bisaeun ngaduga asal muasal atawa sabab musabab panyakitna sakalian jeung ngubaranana. Lamun teu apal-apal teuing mah, hésé néangan piubareunana salian ti diubaran ku anu nyantétna. Sabab rusiahna aya dina campuran sarupaning pakarang anu digunakeunana.

Pesenan Déwi Mutiara ku Nini Lambéh Kalingking digawéan malem salasa kliwon. Malem nu mustari keur tukang santét mah. Digawéan tengah peuting terus dikirim sabot inceran jalmana keur saré tibra. Ceuk anu apal, sanjata santét anu dikirim mangrupa bola seuneu ngagedur, melesat, néangan inceran. Jiga peuting harita bola seureu anu ngagedur ngincer karaton. Nutugna pas ka kamar Déwi Kadita. Tuluy ngadenge sora ngabeledug di para karaton. Déwi Kadita keur saré tibra ujug-ujug ngagoak. Awakna nyeri tuluy ateul sakujur awak. Ku Déwi Kadita Digaro. Digacak. Atuh mingkin ngalobaan. Déwi Kadita ménta tulung bari gogoakan. Dayang-dayang daratang bari lulungu.

Saawak-awak Déwi Kadita barentol. Tuluy sing pucunghul jiga bisul. Nyeri, ateul, pacampur. Déwi Kadita kasiksa. Ceurik ngabangingik.

Kabeh saeusi istana harudang kaasup raja. Ogé Déwi Mutiara. Nempo kaayaan Déwi Kadita anu sakitu kasiksana, dina jero haté Déwi Mutiara seuri bungah. Pagawéan Nini Lambéh Kalingking hasil. Manéhna pura-pura utuh étah ka dayang. Nyiapkeun sagala rupa piubareun.

Sabot Déwi Kadita gulinggasahan, Déwi Mutiara saré tibra. Pabeubeurang manehna arek indit ka Pangkung Ageung. Aya anu kudu diberesan. Rek nitah patih Pangkung Ageung maehan nini Lambéh Kalingking supaya panyakit Dewi Kadita moal aya anu bisa ngubaran.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed