oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 13

-A BERITA-5 views

SUKABUMI,MPI-Kalayan sumanget indit ti karaton Pajajaran muru ka karaton Pangkung Ageung, Déwi Mutiara seja manggihan patih Braja Wiguna. Numutkeun pamikiranana ngan patih ieu anu bisa diandelkeun keur ngabantuan manéhna. Nu séjén mah can kauji. Contona keur maéhan si baragajul ogé euweh anu nyahoeun. Serangan pas kana inceran pipaéheun, lebah jajantung. Parat nepika tonggpng ku tumbak.

Sakali deui ayeuna rék nitah maéhan Nini Lambéh Kalingking. Sabab lamun diantepkeun, nini Lambéh Kalingking bisa bahaya. Lamun kanyahoan, misalna waé aya anu tatamba ka nini Kalingking, pék ngawangkong ngalér-ngidul. Nini-nini téa sakapeung sok reueus kana pagaweanana sorangan. Sok ngawangkongkeun kabisana. Sok agul. Tungtungna bisa kaceplosan. Méméh jadi mamala mendingan dibérésan.

Asalna patih Braja Wiguna ngahuleng. Tapi sanggeus dibéjérbéaskeun, patih Braja Wiguna ngartieun. Satuluyna mah sanggupeun ngalaksanakeun titah Déwi Mutiara. Komo sanggeus dijangjikeun arék dijadikeun patih Pajajaran lamun anakna jadi raja. Patih Braja Wiguna atuh mani sumanget.

Gidig patih Braja Wiguna indit néangkeun Nini Lambéh. Teu hésé da imahna pada nyaho. Nyengceling euweuh baturna. Kasampak nini Lambéh keur ngalembar di tepas imahna. Biwirna ngabulaéh beureum. Teu curigaeun yén patih datang rék maehan manéhna. Tonggoy wé unyah-anyoh ngagayem seureuh meunang nutuan dina lulumpang leutik.

Teu basa basi langsung nini Lambéh Kalingking diserang. Atuh aya serangan ngadadak modél kitu, nini-ni téh reuwaseun. Sanajan kitu nini Lambéh Kalingking rikat nyingcet. Tuluy ngajleng ti tepas imahna ka buruan. Ni Lambéh Kalingking teu cicingeun. Manéhna ngalawan. Moal taluk atah-atah. Komo barang nyaho yén patih Braja Wiguna anu nyerang manéhna, teu bisa ngalalaworakeun. Teg nini Lambéh ogé yén ieu pasti titahan Déwi Mutiara.

“Nu asih dipulang tai si Déwi Mutiara mah. Rasakeun siah sagala pamaksudnana moal kacumponan. Isuk jaganing pageto bakal meunang kawirang”, nini Lambéh Kalingking ngutruk. Ambekeun ka Déwi Mutiara.

Seleber bedog patih kana sirah. Nini Lambéh Kalingking ngagilek. Bedog saukur ngahauk sorana bakating ku kenceng. Teu keuna. Patih Braja Wiguna rikat nyerang deui. Sabab lamun nini Lambéh dibéré lolongkrang keur nyerang balik, tangtu pibahayaeun keur manéhna.

Bedog disabetkeun kana beuteungna. Nini Lambéh Kalingking mundur ka tukang. Patih Baraja Wiguna terus ngadeseh ka hareup. Nini Lambéh Kalingking ogé kawalahan. Tapi manéhna masih kénéh bisa ngaladangan.

Satuluyna inceran patih Baraja Wiguna kana beuheung nini Lambéh Kalingking. Nini-nini ngelok. Atuh bedog ngan saukur liwat luhureun sirahna. Patih Baraja Wiguna ambek ogé. Asa diheureuykeun ku nini-nini. Manéhna leuwih napsu.

Bedog seukeut meunang ngasah disabetkeun kana suku nini-nini. Nini Lambéh Kalingking ngajleng ngajleng kaluhur. Katempo bitis nini-nini peot mani pacér. Salut ogé patih Braja Wiguna ka nini-nini ieu. Masih kénéh bisa ngayonan lalaki anu masih kénéh belekesentreng.

Nini Lambéh teu dibéré engapan ku patih Braja Wiguna. Lila-lila katempo capé. Umur jeung tanaga teu bisa dibohongan. Nini Lambéh mimiti ngarasa eungap. Keur ngaléngkah ogé asa beurat. Awakna mimiti ngadégdég.

Nempo nini Lambéh Kalingking meléng kusabab capé, habek bedog kana beuheungna, belentrang. Teu neurak. Nini Lambéh malikan nyerang maké kuku anu ranggoas. Tapi cakaran manéhna katempo leuleus. Patih Braja Wiguna gampang nyingcetna. Tapi sanajan kitu patih Braja Wiguna tetep waspada. Bisi ngabongohan nu antukna manéhna anu jadi korban nini Lambéh Kalingking.

Kusabab bedog euweuh gunana, bedog diasupkeun kana sarangkana. Nyanghareupan nini Lambéh leuwih alus maké peureup. Cukup ku maké tanaga wungkul. Nempo nini Lambéh méléng, habek nonjok satarikna kana angenna. Nini Lambéh ngajolongjong. Terus ngudupruk nahan eungap. Teu meré kasempetan, geuwat disusul, kerewek dicekék ti tukang. Nepika nini Lambéh Kalingking ngulapés. Euweuh nyawaan. Patih Braja Wiguna tuluy cengkat bari nulak cangkéng. Manéhna ngarénghap sababaraha kali bari nempokeun layon nini-nini di hareupeunana.

Teu loba omong, nini Lambéh Kalingking ku patih Baraja Wiguna diruang di tukangeun imahna. Liangna jero pisan. Satuluyna di luhureun gundukan taneuh, dibugbrugan batu. Beres mulasara nini Lambéh Kalingking, patih Braja Wiguna gura-giru balik. Nepungan Déwi Mutiara. Barang Déwi Mutiara dibéjaan yén nini Lambéh Kalingking geus tiwas, Déwi Mutiara seuri bungah. Mani ngahihih. Sababaraha kali Déwi Mutiara ngacungkeun jempol ka patih Baraja Wiguna.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed