oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 14

-A BERITA-2 views

SUKABUMI,MPI-Dewi Kadita panyakitna mingkin parna. Dina saawak-awak pinuh ku budug, borok jeung bisul. Dina tarang bisul ting jarendol. Pipi pinuh ku borok anu katempona jiih. Sumawona leungeun mah. Awak anu sakitu kulitna beresih téh pinuh ku budug. Ateul karasana. Ari bisul mani nyanyautan jiga meujeuhna keur ngangkut nanah.

Lamun digaro komo digacak mah eta budug téh mingkin ngalobaan. Bisul ogé jadi ting pucunghul di ditu di dieu. Matak sakuat tanaga teu digaro ku Déwi Kadita. Ditahan bari ceurik. Déwi Kadita ngarasa kasiksa dibéré panyakit ngadadak modél kieu. Ujug-ujug reng wéh loba. Biasana mah mun saha waé budug téh sok mapay tina leungeun atawa naon heula. Ieu mah langsung reng. Saawak-awak langsung pinuh ku budug, borok jeung bisul.

Déwi Kadita ngan saukur bisa ceurik nahan kanyeri. Anu jadi ripuhna mah teu bisa saré. Déwi Kadita ngarasa tunduh kacida. Dibawa nyangigir ka kénca salah. Nyangigir ka katuhu salah. Diuk oke salah. Komo deui disarékeun bari nagkarak mah. Tungtungna nangkeup tuur. Supaya henteu ateul jeung nyeri teuing baju dibuka. Awak ngan saukur diharudum ku sanping kebat.

Déwi Kadita pada ngariung. Pada ngubaran satekah polah. Tapi kitu salah kieu salah. Anu ngalongok gantian. Balikna tingkucuwes ngomongkeun panyakit Dewi Kadita bari jeung bibirigidigan. Di luar karaton di obrolkeun ku anu kakara geus ngalongok. Ngahaja ngariung ngobrol ngalér ngidul heula. Atuh béja Dewi Kadita gering téh nyebar ka suklak-sikluk karajaan. Tungtungna rahayat pada nyaho. Rahayat ngan ukur bisa ngaduakeun supaya Déwi Kadita geura cageur.

Dayang-dayang anu ngurusan teu bisa kukumaha. Ditulungan kitu salah. Ditulungan kieu salah. Teu ditulungan karunya. Dayang sarwa salah. Tungtungna samar kacabak.

Sabot Dewi Kadita ngabangingik nahan kanyeri, Déwi Mutiara asup ka kamar Déwi Kadita bari rawah-riwih. Bari ceurik sagala. Nanyakeun itu ieu. Anu séjén nyingray heula. Ngéléhan.

“Boa anaking salah dahar. Dahar naon atuh tadi atawa kamari. Coba inget-inget. Pan sok aya geuning lamun ngadahar hiji kadaharan lamun teu cocok jeung awak téh, sok arateul”

Dewi Kadita gideug.

“Boa anaking ulin ka tempat anu sanget. Bisi kabeneran aya jurig kuris. Atawa hantu baralak. Apanan geuning sok kitu. Sok gimpa. Coba engké mah cobaan ku ngaduruk samak. Sidéang wéh”.
Dewi Kadita gideug, teu ngarasa ulin ka mana-mana salian ti ka imah ema pangasuh.

“Nya atuh lamun kitu henteu kieu henteu mah mah meureun ieu téh cocoba ti Anu Maha Kawasa. Mun kitu mah anaking sing sabar wé. Sing kuat nahan cocoba. Muntang ka Anu Kawasa. Ngadu’a supaya geura cageur”.

Tuluy Déwi Mutiara utuh-étah bari bebentak sagala ka dayang. Jiga dayang cicingeun teu ngaropéa Déwi Kadita. Dayang kaweur dicarékan ku Déwi Mutiara. Dayang sieuneun Déwi Mutiara ngadoni ka raja anu tungtungna bisa dieureunkeun tina pagawéanana. Déwi Mutiara nempokeun ka saha anu dating ngalongok yén manéhna boga kanyaah ka anu jadi anak téré.

Tuluy Déwi Mutiara ngagidig bébéja ka raja. Raja datang. Déwi Mutiara nitah néangan tabib. Datangkeun tabib-tabib anu sohor ka istana. Sina ngubaran. Dewi Kadita kudu buburu cageur. Sedih nempona. Raja nyanggupan. Raja jangji rék manggil tabib. Kabéh patih arék diparentahkeun keur neangan tabib.

Déwi Kadita ngan ukur bisa ceurik. Ceurik nahan kanyeri. Panyakit datang ujug-ujug. Tapi lila lila Déwi Kadita bisa nahan sakuat tanaga ulah nepika kanyahoan nyeri ku batur. Komo hareupeun indung téréna mah. Sanajan ateul renyem jeung nyanyautan ogé, ditahan wé.

Déwi Kadita ménta ka raja supaya ema pangasuh anu ngurusanana. Ménta ema pangasuh dititah ka istana. Boh raja Munding Wangi oge Déwi Mutiara satuju. Omongna téh bener kudu diurus ku anu pangalaman. Saurang dayang dititah néang ema pangasuh. Teu lila ema pangasuh datang.

Ema pangasuh ngagukguk nempo panyakit anu tumiba ka diri Déwi Kadita. Manéhna geus teg curiga yén ieu panyakit jieunan. Ema pangasuh nyeungceurikan Déwi Kadita. Mapatahan yén lamun ateul ulah digaro. Lamun nyeri oge kudu ditahan. Déwi Kadita ngan ukur bisa unggeuk bari ceurik.

Ema pangasuh bisa mastikeun yén ieu pagawéan Déwi Mutiara. Ieu saruntuyan jeung alpukah ngajajawat harita. Ema pangasuh yakin ngan teu wani ngomong. Manéhna ogé apal saha anu ngagawéanana. Haténa kebek ku kaambek, rakacak ku kanyeri kapeurih, tapi ditahan dibeuweung sorangan, da ngarasa teu boga kabisa jeung kuasa. Ema pangasuh ngan bisa ngagulanggapér Déwi Kadita anu keur kasiksa.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed