oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 17

-A BERITA-3 views

SUKABUMI,MPI-Kusabab euweuh anu bisa ngubaran Dewi Kadita jeung permaésuri Intan Déwata, panyakitna mingkin parna. Utamana panyakit anu tumiba ka permaésuri Intan Déwata. Teu sangka bet leuwih parna. Kaayaan jiwa tur raga badan permaésuri teu kuat jiga Déwi Kadita. Meureun permaésuri teu boga sumanget hirup gedé jiga anakna. Unggal waktu kadéngé ku dayang-dayang, bari reumbay cipanon téh sok ngomong laun yén manéhna hayang geura hos paéh. Teu kuat nandangan panyakit anu mingkin karasa ripuh ku permaésuri Intan Déwata.

Awak permaésuri anu asalna lingsig téh ayeuna mah mani rangkébong. Pipi anu baheula pada mikasirik téh ayeuna mah mani kemong. Mata éndah tur bulu panon cureuleuk matak pikayungyuneun, ayeuna mah mani celong. Dada neuhneur pikabitaeun saha waé anu nempo ayeuna mah mani norélak. Awakna tinggal tulang jeung kulit.

Saawak-awak pinuh ku budug mani ngageblég. Borok jariih kalaluar getih harupat. Ditambahan ku bisul barucat, atuh mani piwatireun. Permaésuri ngan ukur bisa gegerungan. Euweuh anu bisa nulungan. Ulah dayang anu teu boga kanyaho, dalah tabib jeung dukun sakti ogé euweuh anu metu.

Anu baheula awak permaesuri seungit téh, ayeuna mah bau hanyir. Sabenerna dayang ogé teu karuateun, tapi teu bisa kukumaha da kawajibanana. Atuh ngurus permaésuri ogé jadi henteu getén. Sakasampeurna.

Saha waé anu milu ngurus, ngarasa jarijipen. Geuleuh ku nanah jeung getih anu ngaley. Lamun disusut supaya garing téh, permaésuri ngagoak. Sorana geus peura. Lamun ngomong ogé geus loba anu teu kaharti.

Atuda lila teu kararaban sangu. Kaasupan cai nginum ogé ngan sakeclak-sakeclak. Huntuna nyakup jiga ku hantu gégép. Atuh hésé rék méré nginum jeung méré dahar téh. Ari dipaksa da euweuh anu wanieun. Tungtungna di diantepkeun sabréhna.

Dayang-dayang rawah-riwih ciling-cingcat bingung ngagulanggapérna. Kabéh geus ngarasa teu mampuh. Hayangna mah ngagawéan anu séjén. Tapi karunya ka permaésuri. Da méméh gering mah sakitu bageurna ka dayang-dayang téh. Can kungsi ngagelendeng komo nyarékan mah. Lamun ngingetan ogé ku basa anu ngeunaheun.

Raja dibejaan yén permaésuri Intan Déwata panyakitna mingkin parna. Tapi raja ngan ukur bisa ngahuleng bari nanggeuy gado. Katempo emang bingungna téh.

Teu lila raja nangtung terus indit ka pangsaréan permaésuri. Datang ngan saelol da terus balik deui sabot ngangseu bau hanyir. Raja jiga sieuneun katépaan ku panyakit permaésurina. Dayang-dayang pada olohok. Mangkarunyakeun ka permaésuri. Geuning ngan saukur kitu sikep raja téh.

Salah sahiji dayang ngawanikeun manéh ngabéjaan ema pangasuh. Da manéhna ngarasa geus teu mampuh ngurus permaésuri. Sugan ari ku ema pangasuh mah bisa katulungan. Keun waé ari Déwi Kadita mah da sanajan sarua panyakitna ogé katempo kuat nandanganana.

Dibéjaan dayang téh ema pangasuh buburu indit ka pangsaréan permaésuri Intan Déwata. Kasampak permaésuri geus teu walakaya. Nempo kaayaan permaésuri model kitu haté ema pangasuh geus teg. Nempo kana saréatna mah jigana umur permaésuri moal lila deui.

Bener wé, teu salah panempo ema pangasuh. Teu lila permaésuri digulanggapér, permaésuri tilar dunya. Ema pangasuh nyaksikeun engapan panungtung permaésuri. Ema pangasuh ceurik. Hayangna gogoakan, tapi ditahan. Sedih nataku kusabab karasa kumaha nyaaheunana ka balarea. Ayeuna permaésuri geus euweuh dikieuna.

Pajajaran gujrud nyaho yén permaésuri tilar dunya. Rahayat awéwé mah careurik. Malahan mah aya anu gogoakan. Aya anu ogé anu kokosodan. Manéhna kungsi ditulungan ku permaésuri basa keur boga karerepet.

Raja maréntahkeun buburu mulasara layon permaésuri. Kabeh patih singkil. Raja maréntahkeun mulasara layon ulah dilila-lila. Sabab panyakit anu tumiba ka permaésuri bisi tépa ka balaréa. Bisi jadi sasalad narékab di sakuliah karajaan Pajajaran.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed