oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 18

-A BERITA-1 views

SUKABUMI,MPI-Dibéjaan yén permaésuri Intan Déwata maot, Déwi Mutiara datang rawah-riwih. Terus manéhna ceurik aeuk-aeukan. Bari nyusutan cai panon manéhna ngomong yén teu sangka rék pondok umurna. Permaésuri téh cenah jalma bageur tur sabar. Jalma picontoeun hirupna. Gauk Déwi Mutiara ceurik balilihan. Ema pangasuh anu nempo Déwi Mutiara modél kitu ngan ukur bisa ngagenyéh. Katempo dina biwirna jiga anu sinis. Sabab nyaho ceurikna ceurik badingkut, gombal.

Sanajan ceurik aeuk-aeukan, tapi Déwi Mutiara teu wanieun ngadeukeutan layon. Manéhna aniprek anggang ti layon aya kana dua deupana. Tungkul teu wanieun neuteup rupa permaésuri Intan Déwata. Jauh ti layon kusabab Déwi Mutiara sieuneun katépaan. Sieuneun panyakit sarua tumiba ka dirina.

Jul-jol anu ngalayad. Kabéh anu nempo layon permaésuri Intan Déwata ngaharuleng. Budug, borok jeung bisul anu ting jarendol téh euweuh tapakna. Rupa permaésuri Intan Déwata balik deui jiga asal. Sugan aya béntol sacongo wéh, eweuh. Beresih mani limit deui.

Layon permaésuri Intan Déwata katempo mani geulis pisan. Irung bangir. Pipi kemong téh balik deui jadi ngeusi. Kabéh hookeun. Katempona jadi leuwih geulis. Sanajan geus maot paromana katempo cahayaan. Biwirna jiga anu keur imut. Ku balaréa anu ngalayad permaésuri Intan Déwata katempo jiga keur saré tibra.

Raja ngaheruk sedih gigireun Déwi Mutiara anu masih aeuk-aeukan. Raja teu wanieun ngadeukeutan layon permaesuri Intan Déwata da dihulag Déwi Mutiara. Majarkeun téh bisi tépa. Lamun katépaan panyakit permaésuri Intan Déwata, Pajajaran bakal bahaya. Sabab nyata yén panyakit anu tumiba ka permaésuri Intan Déwata can aya ubarna. Atuh raja Munding Wangi ogé ngawaro ka Déwi Mutiara.

Di rohangan séjén, di pangsaréanana, Dewi Kadita ngan ukur bisa merebey cai panon ngadéngé indungna maot téh. Hayang nempo, ogé hayang ngagugulung layon indungna. Hayang ménta hampura. Tapi pada ngahulag. Sabab Déwi Kadita masih gering.

Sanajan anu ngalayad mani ngabring, maranéhanana ngan ukur bisa nempo layon permaésuri Intan Déwata ti kajauhan. Dihulag deukeut-deukeut puguh bisi katépaan panyakitna. Tapi ti kajauhan ogé anu ngalayad geus ngarasa puas, bungah. Nempo rupa geulis permaésuri dina kasempetan panungtung.

Anu ngalayad sanajan dibéré kasempetan nempo layon permaésuri Intan Déwata ti kajauhan, maranéhna ogé ngan ukur dibéré waktu sakeudeung. Ngan bisa saelol. Atuh mani pasesedek da hayang geura nempo tiheula.

Kaputusan karajaan, layon permaésuri Intan Déwata arék dikurebkeun sisi gunung. Jauh ti karaton. Dikurebkeun misah ti kuburan kulawarga karajaan anu geus tiheula mangkat. Ieu usul ti Déwi Mutiara, sabab numutkeun pamikiran manéhna, ieu panyakit aib. Goreng keur karajaan Pajajaran kahareupna. Boh raja jeung gegedén Pajajaran anu séjénna teu bisa kukumaha. Da bener yén panyakitna euweuh ubarna.

Sanajan permaésuri dikurebkeun di sisi leuweung anu jauh ti karaton Pajajaran, anu nganteurkeun teu weléh ngantay ngabandaleut. Ngabring ti budak nepika kolot marilu. Anu awéwéémah teu eureun-eureun nyeungceurikan. Pada ngadoakeun yén permaésuri meunang tempat di swargaloka. Jeung para Déwa.

Bérés ngurebkeun balaréa ting kecewis nyaritakeun kahéranan permaésuri Intan Déwata anu geulis deui euweuh tapak gering. Malahan mah katempo leuwih geulis tibatan keur hirup. Mani pikayungyuneun.

“Moal salah ieu mah panyakit santét, teluh. Uing mah wani taruhan”.
“Tong sok loba omong. Bisi aya cakcak bodas, sia dikerewek. Atawa disantét jiga permaésuri. Sia daék?”
“Aing geuleuh ka tabib jeung dukun mani euweuh anu metu. Goblog kabéh, Kantun wé janggot paranjang. Lamun panggih rék dijenggut ku aing”.
“Gelo nya éta santét”.
“Ti Pangkung Ageung cenah”.
“Geus modar ayeuna mah nu bisa nyieuna ogé. Modaaaar…!!”

Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ogé milu nganteurkeun layon. Milu ngurebkeun. Manéhna ngadengekeun sagala rupa wangkongan balarea. Bener eta anu diwangkongkeun ku balaréa téh. Tapi sanajan kitu teu bisa dibuktikeun. Di hareupeun batur mah teu loba omong. Tapi dina haténa ngagedur dengdem sabab nyaho ulon-ulonna ieu téh Déwi Mutiara

Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ngabogaan rasa hariwang ka Déwi Kadita. Sabab sabenerna inceran Dewi Mutiara lain permaésuri Intan Déwata, tapi saenyana inceranana téh Déwi Kadita. Ieu aya hubunganana jeung kalungguhan Pajajaran kahareup. Ku kituna Déwi Kadita kudu satékah polah disalametkeun. Kumaha carana ogé.

Soal ngurus panyakit Déwi Kadita, Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing percaya yén ema pangasuh bisa ngurus Déwi Kadita sangkan henteu ripuh modél permaésuri Intan Déwata nepika tuluyna. Kabuktian panyakit Déwi Kadita teu mingkin parna jiga permaésuri Intan Déwata. Panyakit anu tumiba ka Déwi Kadita bisa dijaga henteu nepika ngabahayakeun jiwa.

Permaésuri Intan Déwata geus jadi korban ambisi. Nepika tuluyna. Keun wé éta mah. Kahareup siap-siap nyanghareupan alpukah Déwi Mutiara saterusna. Inceranana tetep ka Déwi Kadita. Kitu ceuk pamanggih Ragil Pamungkas anu diheueuhkeun ku Kundang Rebing. Duanana sapuk ngajagaan Dewi Kadita bisi aya alpukah Déwi Mutiara keur nyilakakeun putri Pajajaran anu geulis kahareupna.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor ; Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed